0
0 комментариев
  1. Створити матрицю m на n в ній для когжного елемента найти локальні екстремуми (це ті числа які більші за всіх своїх сусідів) в них змінити знаки.
Asked question
Добавить комментарий